Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Anonimowość a media.


DO: Wydawców, Dziennikarzy, Fotoreporterów, Redaktorów i Producentów audycji radiowych i telewizyjnych

OD: Komisji Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi Anonimowych Alkoholików w Polsce

TEMAT: ANONIMOWOŚĆ


Zwracamy się do Państwa by dokonując prezentacji uczestników Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w środkach przekazu czynili to w następujący sposób:

o Używając tylko imienia
o Stosując techniki, które uniemożliwią rozpoznanie (np. niepokazywanie twarzy)


Anonimowość stanowi duchową podstawę naszej wspólnoty oraz zapewnia naszym członkom, że zdrowienie będzie ich sprawą osobistą. Często zdarza się, iż czynni alkoholicy unikają wszelkich źródeł pomocy, które mogą wyjawić ich tożsamość.

Anonimowi Alkoholicy nie są związani z żadną organizacją czy instytucją, choć wiele z nich korzysta z programu zdrowienia XII Kroków AA. Wspólnota AA jest samowystarczalna w sensie finansowym i nie przyjmuje żadnych dotacji z zewnątrz. Nie jesteśmy specjalistami w dziedzinie uzależnień, oferujemy wsparcie ochotnicze, kiedy jeden alkoholik pomaga drugiemu, dzieląc się swym doświadczeniem.

Dzięki informacji o AA w życzliwych nam na całym świecie środkach przekazu wielu alkoholików znalazło drogę do naszej wspólnoty. Było to możliwe dzięki Państwa wsparciu i za to dziękujemy.

Jeżeli zawodowo zajmują się Państwo problematyką alkoholizmu i życzą sobie Państwo dodatkowych informacji prosimy o kontakt:


Fundacja Biuro Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików w Polsce
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 243
tel. (+48 22) 828 04 94
e-mail: aa@aa.org.pl

źródło:
Anonimowi Alkoholicy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz