Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Fazy rozwoju uzależnienia
Faza 1 picie towarzyskie

* picie sprawia przyjemność
* wzrost tolerancji i ochoty na alkohol

Faza 2 ostrzegawcza

* szukanie okazji do picia
* inicjowanie wypijania kolejek
* po wypiciu lepsze samopoczucie
* alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięć
* rozpoczęte picie kończy się "urwaniem filmu"
* próby picia ukrytego, w samotności, na kaca

Faza 3 krytyczna

* wyrzuty sumienia - "kac moralny"
* "klin" przynosi ulgę
* zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie
* nieobecności w pracy
* usprawiedliwianie picia licznymi okazjami
* wzrost agresywności, konflikty z prawem
* zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego
* zaburzenia popędu seksualnego
* picie ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji dla poprawy zdrowia, udowodnienia "silnej woli"
* składanie przysiąg abstynencji
* poczucie pustki bezradności

Faza 4 chroniczna

* okresy długotrwałego opilstwa
* picie poranne
* upijanie się w samotności
* spadek tolerancji na alkohol
* sięganie po alkohole niekonsumpcyjne
* rozpad więzi rodzinnej
* wynoszenie rzeczy, kradzieże - w celu zdobycia alkoholu
* degradacja zawodowa i społeczna
* otępienie alkoholowe – "wtórny analfabetyzm"
* alkohol staje się jedynym celem w życiu
* psychozy alkoholowe – "delirium"
* padaczka alkoholowa
* choroby somatyczne - polineuropatia, marskość wątroby
* skrajne wyczerpanie organizmu

FAZY POWROTU DO ZDROWIA

* pełna akceptacja trzeźwości i abstynencji
* zmiana stylu życia, twórcze wykorzystanie czasu wolnego
* uczenie się znajdowania przyjemności w trzeźwym życiu
* rekonstrukcja więzi rodzinnych i praca nad ulepszeniem życia rodzinnego
* angażowanie się w pomaganie innym ludziom
* odzyskiwanie zaufania i akceptacji ze strony najbliższych osób
* odzyskiwanie szacunku dla siebie samego
* poprawa zdolności do współżycia seksualnego
* dbanie o odpowiednie odżywianie się, regularny sen i wypoczynek
* trenowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi
* trenowanie praktycznych umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi
* trenowanie umiejętności zapobiegania nawrotom picia
* zdobywanie wiedzy o procesie nawrotu picia i sygnałach ostrzegawczych
* przygotowywanie się do systematycznego uczestnictwa w programie AA
* praca nad konstruktywnymi i trzeźwymi kontaktami z innymi ludźmi
* praca nad poprawą kontaktów z członkami własnej rodziny
* zrozumienie i akceptacja obecności Siły Wyższej jako wsparcia w pracy nad sobą
* budowanie poczucia własnej wartości
* budowanie nowej wizji własnego życia w trzeźwości
* rozpoznawanie własnego systemu iluzji i zaprzeczeń
* zdobywanie wiedzy o mechanizmach uzależnienia
* rozpoczęcie pracy nad rozwojem duchowych aspektów życia
* rozpoznawanie własnych uszkodzeń emocjonalnych i duchowych
* uznanie faktu własnego uzależnienia i nadzieja na uratowanie siebie
* dostrzeganie faktu utraty zdolności do kierowania swoim własnym życiem
* rozpoznawanie i uznawanie faktu własnej bezsilności wobec alkoholu
* uświadamianie sobie szkód we własnym życiu spowodowanych przez alkohol
* zdobywanie wiedzy o objawach i naturze uzależnienia od alkoholu - uczestnictwo członków rodziny w programie pomocy psychologicznej dla rodzin
* rozpoczęcie systematycznej terapii uzależnienia
* początek zdawania sobie sprawy z własnej choroby
* dłuższe przerwy w piciu i kontakty z placówką odwykową i grupami samopomocy
* leczenie uszkodzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
* detoksykacja - odtruwanie, przerywanie ciągu picia

ETAPY TERAPII

Leczenie odwykowe

* detoksykacja, przerwanie ciągu, odtruwanie organizmu
* leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych
* budowanie świadomości problemu, otwarcie się na informacje o uzależnieniu i sposobach wychodzenia z nałogu
* wypracowanie motywacji do zachowania abstynencji
* korzystanie z Anticolu, Esperalu i innych
* uznanie swojej bezsilności wobec nałogu, "poddanie się" i dopuszczenie wizji życia trzeźwego
* tworzenie planu zmiany swoich zachowań i próby konsekwentnego realizowania go
Rehabilitacja
* korzystanie z indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej w celu zrozumienia siebie rozwiązywania swoich problemów
* nawiązywanie kontaktu z rodziną i zachęcenie najbliższych do psychoterapii małżeńskiej i rodzinnej
* troska o swoje zdrowie i kondycję fizyczną
* dbanie o higienę psychiczną - umiejętne, konstruktywne rozładowywanie napięć psychicznych w sytuacji stresowej
* praca nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych, np. AA, AN
* umacnianie się w dążeniu do trzeźwości przez korzystanie z ambulatoryjnych form wsparcia, np. porady indywidualne, maratony i obozy psychoterapeutyczne.

Samorealizacja

* angażowanie się w pomaganie innym, potrzebującym pomocy
* zmiana zainteresowań
* rekonstrukcja więzi rodzinnych i troska o odbudowę uczuć i zaufania
* uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich
* twórcze wykorzystanie czasu wolnego

Trzeźwość

* zmiana stylu życia
* pełna akceptacja trzeźwości jako stanu ciała, umysłu i ducha


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz