Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie


Pomimo prób odłożenia prac nad ustawą i przeprowadzonej akcji wysyłania maili z prośbą o jej zawetowanie, pełniący obowiązki prezydenta marszałek podjął decyzję w tej sprawie. Nowela ma wejść w życie 1 sierpnia.

Nowelizacja wprowadza zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, wzmacnia ochronę ofiar przemocy, kładzie nacisk na profilaktykę. - Tytuł ustawy nie jest do końca adekwatny do treści, bo przecież chodzi o zjawiska występujące nie tylko w klasycznej rodzinie, ale także w innego rodzaju związkach, gdzie często cierpią kobiety i dzieci - powiedział Komorowski po podpisaniu noweli.

Wyraził nadzieję, że ta zmieniona ustawa będzie „dodatkowym sygnałem świadczącym o tym, że państwo polskie dostrzega problemy kobiet". Jego zdaniem ustawa powinna rozwiązywać trudne problemy na obszarze daleko idącej intymności, prywatności, gdzie zdarzają się dramaty kobiet i dzieci. Tym dramatom trzeba po prostu przeciwdziałać - powiedział Komorowski.

Nowelizacja uprawnia pracowników socjalnych do niezwłocznego interweniowania, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka. Decyzja taka nie może być podejmowana jednoosobowo, ale wspólnie z funkcjonariuszem policji i przedstawicielem służby zdrowia. Daje także rodzicom prawo do odwołania się od tej decyzji. Wprowadza również wymóg tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Zdecydowano także, aby minister pracy i polityki społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka przedstawili Sejmowi i Senatowi informację o skutkach ustawy po roku jej obowiązywania. Nowela wejdzie w życie 1 sierpnia.

Przeciwnicy ustawy obawiają się, że stworzy ona pole do nadużyć i może doprowadzić do nadmiernej ingerencji w autonomię rodziny i sposób wychowywania dzieci. - Ustawa zmienia diametralnie relację państwo - rodzina. Wprowadza przepisy, które pozwalają traktować jak podejrzanych rodziców tylko za to, że karcą swoje dzieci – mówili inicjatorzy akcji pisania listów do marszałka.

źródło: FRONDA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz