Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Samowystarczalność - Siódma Tradycja AA


Nie ma żadnych opłat czy składek za uczestnictwo w AA, ale mamy wydatki jak czynsz, napoje, książki, i broszury zaaprobowane przez Konferencje AA, ulotki z terminami mityngów oraz datki na Służbę Krajową AA, region i intergrupę.
Zgodnie z Siódmą Tradycją grupa może "puścić w obieg kapelusz" a uczestnicy są zachęcani do dobrowolnych datków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz