Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czym jest grupa AA


Jak jasno stwierdza to długa forma Trzeciej Tradycji: "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań."
Więcej informacji na temat grupy AA znajduje się w Dwanastu Koncepcjach Służb Światowych AA, w Koncepcji Dwunastej, Gwarancji Szóstej.
- za nieprzestrzeganie zasad AA nie nakłada się żadnych kar;
- nie pobiera się składek członkowskich ani opłat - przyjmowane są jedynie dobrowolne datki;
- żadnego członka nie można wyrzucić z AA - członkostwo we Wspólnocie jest dobrowolnym wyborem jednostki;
- każda grupa rozwiązuje swoje wewnętrzne kwestie i problemy w sposób indywidualny - wymagane jest jedynie wstrzymanie się od działań mogących zaszkodzić całości AA;
- jakakolwiek grupa alkoholików zebrana razem w celu dążenia do trzeźwości może nazwać się grupą AA - przy założeniu, że - jako grupa - nie ma innego celu czy powiązania.
niekiedy uczestnicy AA spotykają się w wyspecjalizowanych grupach AA - dla mężczyzn, kobiet, młodych ludzi, lekarzy, homoseksualistów i innych.
Jeżeli wszyscy uczestnicy są alkoholikami i jeżeli mają drzwi otwarte dla wszystkich alkoholików, którzy szukają pomocy niezależnie od zawodu, płci, lub innych wyróżniających cech oraz spełniają wszystkie inne aspekty definiujące grupę AA, Mogą nazywać się grupą AA.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz