Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jak omijać tradycje AA


"Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę."

Instrukcja:
1. Należy założyć stowarzyszenie trzeźwościowe
2. Wszyscy aowcy zapisują się do stowarzyszenia
3. Gmina daje dotacje
I mamy wyjazd na Częstochowe za darmo
Do tego jakieś "obozy trzeźwościowe"

Pieniądze z kapelusza przeznaczamy np. na mityng rocznicowy grupy

Dołożymy jeszcze:

"Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieść nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę konieczne AA powinny być oddzielnie zarejestrowane i zarządzane, tak aby oddzielać sprawy materialne od spraw ducha. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich rezygnować. Toteż instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Kierować nimi powinni tylko ci, którzy je finansują. W przypadku klubów wskazane jest, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale natomiast i inne zakłady rehabilitacyjne powinny pozostawać całkowicie poza obrębem AA i posiadać właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją lub popierania jej. Grupa AA nie może z nikim się wiązać."

Ważne:
Co to jest związek rzeczywisty i związek domniemany.


związek - powiazanie - stosunek między rzeczami - zależność - zespół ludzi - organizacja - partnerstwo

Domniemanie można rozumieć jako uprawdopodobnienie pewnych faktów, których nie ma pewności, czy są prawdziwe, jednak wiele przemawia za tym, by je za takie uznać. Jest to zatem założenie prawdziwości danego faktu. Dzięki domniemaniu pewne dowody są łatwiejsze do przeprowadzenia. Na podstawie określonych zdarzeń (sytuacji) wyciąga się wniosek o zaistnieniu (bądź nie) innych zdarzeń (sytuacji, stanów itp.)

Domniemanie faktyczne to fakty uznane za naturalne na podstawie innych ustalonych faktów. Niekiedy domniemania faktyczne określane są synonimiczną nazwą prima facie. Domniemania tego rodzaju nie polegają na znalezieniu domniemanego faktu, lecz jedynie na potwierdzeniu go, gdy główny fakt został potwierdzony.


Ciąg dalszy tematu na
Forum ALKOHOLIZM, WSPÓŁUZALEŻNIENIE, DDA


3 komentarze:

 1. Kombinowanie:
  - nie jadę do Częstochowy jako AA tylko jako chrześcijanin
  - nie jadę do Lichenia jako AA lecz jako członek stowarzyszenia

  OdpowiedzUsuń
 2. Prościej:
  Domniemanie faktyczne to wniosek, jaki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (art. 231 k.p.c.)
  przykład:
  faktem jest że grupa AA korzysta ze środków "stowarzyszenia trzeźwościowego" na wyjazdy do Cz, Li i obozy. Wiemy o tym wszyscy i głośno mówimy. Nazwanie tych wyjazdów współpraca będzie śmieszne. Jest powiązanie(związek, partnerstwo,zależność)?

  OdpowiedzUsuń
 3. http://www.mityng.net/6_tradycja.pdf

  OdpowiedzUsuń