Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Tradycja 6 Wspólnoty AA


„Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu”.

An A.A. group ought never endorse, finance or lend the A.A. name to any related facility or outside enterprise, lest problems of money, property and prestige divert us from our primary purpose.

A w pełnej, długiej wersji:
Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieść nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę konieczne AA powinny być oddzielnie zarejestrowane i zarządzane, tak aby oddzielać sprawy materialne od spraw ducha. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich rezygnować. Toteż instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Kierować nimi powinni tylko ci, którzy je finansują. W przypadku klubów wskazane jest, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale natomiast i inne zakłady rehabilitacyjne powinny pozostawać całkowicie poza obrębem AA i posiadać właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją lub popierania jej. Grupa AA nie może z nikim się wiązać.


1. Czy wraz z innymi uczestnikami mojej grupy powinienem zorganizować zbiórkę pieniędzy od instytucji lub osób spoza Wspólnoty, ażeby za uzyskane fundusze opłacić kilka łóżek dla alkoholików z AA w miejscowym szpitalu? Czy zniknęła u mnie całkowicie obsesja picia?
2. Czy dla grupy korzystne jest wzięcie w dzierżawę niewielkiego budynku?
3. Niektórzy alkoholicy zwiążą się ze Wspólnotą tylko pod warunkiem, że będą mieli gdzie oglądać telewizję i grać w karty. Czy jeśli zapewnienie im tego okaże się konieczne do niesienia posłania, to powinniśmy spełnić ten warunek?


3 komentarze:

 1. - Uznaliśmy za konieczne, by nawet wewnątrz Wspólnoty AA przestać
  firmować nazwą AA kluby i schroniska dla alkoholików.12 / 12 str. 157

  - Te doświadczenia zaszczepiły nam głębokie przekonanie, że w
  żadnym razie nie możemy popierać żadnych przedsięwzięć związanych
  z alkoholizmem, nawet gdyby były one najbardziej chwalebne. My,
  Anonimowi Alkoholicy, nie możemy być panaceum na wszystkie
  problemy wszystkich ludzi i nie powinniśmy nawet tego próbować.
  12 / 12 str. 157

  OdpowiedzUsuń
 2. "Związek rzeczywisty reguluje umowa o charakterze formalno-prawnym, albo inne akty prawne, na przykład odpowiedni kodeks.
  Związek domniemany istnieje już częściowo w Polsce pomiędzy AA, a kościołem katolickim. Mimo, iż nie istnieją na tę okoliczność żadne umowy, kościół katolicki zapewnia grupom AA miejsca spotkań, za darmo, albo prawie za darmo (dotacja). W zamian stosownej rangi ksiądz może podjąć decyzję, że Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe mają się nazywać spotkaniami AA i basta.
  Związek domniemany charakteryzują i cechują odpowiednie symbole w salach mityngowych, łączenie przedsięwzięć, które – choć pozornie oddzielne – występują bardzo często razem: rocznica i… msza, rekolekcje dla uzależnionych i… mityng AA itd. itp."

  OdpowiedzUsuń
 3. Związek = Powiązanie = Partnerstwo = Zależność

  OdpowiedzUsuń