Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jak zrobić obrachunek moralny

Dlatego też przy sporządzaniu obrachunku moralnego hasłem przewodnim powinna być jak najdalej posunięta sumienność. W związku z tym najlepiej będzie zapisywać nasze pytania i odpowiedzi. Pomoże to nam w jasnym myśleniu i uczciwej ocenie. Będzie to pierwszy namacalny dowód naszej pełnej gotowości do dalszej drogi. 
12 Kroków i 12 Tradycji, str. 55 

- Czy znam dalszą drogę, którą mam podążać?
- Czy uważam, że obrachunek moralny to początek końca mojej samowoli?

Krok IV
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny

Tradycja IV
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jak całości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz