Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy to wszystko przez alkohol?

Alkohol jest bowiem symptomem naszej choroby. Musieliśmy zatem dotrzeć do jej istotnych przyczyn i warunków, które sprzyjały jej rozwojowi. 
ANONIMOWI ALKOHOLICY STR 54

Krok IV
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny

Tradycja IV
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jak całości.

- Czy uważam, że wszystkie moje problemy były spowodowane przez alkohol?
- Czy odstawienie alkoholu, jest wystarczające, aby wieść wartościowe i pożyteczne życie?
- Czy można tę tradycję zastosować poza naszą Wspólnotą, jeżeli tak, to w jaki sposób?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz