Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Grupa powinna być niezależna...

Grupa AA musiała ściśle trzymać się swojego celu, bo inaczej byłaby bezpowrotnie stracona.
12 Kroków i 12 Tradycji str. 147

Krok IV
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny

Tradycja IV
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jak całości.

 - Co ma na celu, zrobienie gruntownego i odważnego obrachunku moralnego?
 - Jakie są główne cele mojej grupy AA?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz