Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Świąteczne spotkanie w grupie Anonimowych Alkoholików i Anonimowych Narkomanów

Tradycyjnie już w niedzielę poprzedzającą Wielki Tydzień w Zakładzie Karnym w Zarębie organizowane spotkanie Wielkanocne wspólnot abstynenckich z grupy AA „Pokora” oraz grupy AN „Radość z życia”, posłanników, przyjaciół i rodzin.

W spotkaniu tym udział wzięli osadzeni oraz zaproszeni goście reprezentujący dolnośląskie grupy abstynenckie, przyjaciele oraz rodziny osadzonych. To jest miejsce i czas na spotkanie kogoś, kto pomoże ci wyjść z nałogu. To tu można zobaczyć, jaką drogę przeszedł każdy z nas w drodze do trzeźwości powiedział jeden z posłanników. Przyszliśmy tu dzisiaj aby przynieść wam radość, radość z możliwości spotkania się. Takie spotkania wspólnotowe dodają każdemu z nas siłę na przetrwanie. Wystrój i dekoracje przypominały o nadchodzących świętach i takiej atmosferze przebiegało to spotkanie.

Spotkanie to, miało miejsce dzień po spotkaniu intergrupy „MOST”, które odbyło się w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie, na zaproszenie Grupy AA „Pokora”. Ze strony osadzonych wzięło w nim udział kilkanaście osób.

Na zakończenie składano sobie życzenia : zdrowia i radości, siły i nadziei.

Spotkanie zorganizowała psycholog Joanna Galińska - opiekun grup AA i AN, to na jej ręce składano podziękowania za stworzenie atmosfery zbliżających się świąt.

http://www.sw.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz