Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy kierowałem, kieruję swoim życiem?

Czasem jednak te niezbędne dla naszej egzystencji instynkty ulegają wynaturzeniu. Z wielką siłą, ślepo, nieraz bardzo podstępnie kierują nami, odbierają nam panowanie nad sobą, uparcie domagając się władzy nad naszym życiem.
12 Kroków i 12Tradycji str. 43

Spokoju nie zazna bowiem ten, w kim toczy się nieustanna walka popędów.
12 Kroków i 12Tradycji str. 45

Krok IV
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny

Tradycja IV
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jak całości.

 - Czy uważam, że moim życiem kierowały, kierują wybujałe ponad normę naturalne instynkty (poczucia bezpieczeństwa materialnego, emocjonalnego, pragnienia seksualne, dążenie do wysokiej pozycji społecznej itd.)?
 - Czy zawsze pamiętam o tym, że dla ludzi spoza Wspólnoty, którzy wiedzą o mojej przynależności do niej, mogę w pewnej mierze reprezentować całe nasze ukochane AA?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz