Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Gdy postaram się zaakceptować zasady AA to obsesja picia minie

Krok IV
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny

Tradycja IV
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jak całości.

W ostatnich stadiach picia wola oporu gdzieś się ulotniła. A jednak gdy przyznajemy się do całkowitej klęski i stajemy się gotowi wypróbować zasady AA, obsesja picia opuszcza nas i wkraczamy w nowy wymiar – doświadczamy wolności płynącej od Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
JAK TO WIDZI BILL, STR.283 

 - Czy w ramach wprowadzania w życie Programu 12 Kroków zostałem uwolniony od obsesji picia?
 - Czy Program 12 Kroków jest programem duchowym czy religijnym?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz