Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Wiktora Osiatyńskiego "Litacja"

We Lwowie zaprezentowano książkę, która opowiada jak uratować się od alkoholizmu.
Na prezentację ukraińskiego przekładu książki Wiktora Osiatyńskiego «Rehab», która w przekładzie Olgi Soljar ukazała się pod tytułem «25 dni i jeszcze 20 lat. Z doświadczeń trzeźwego alkoholika. "Rehab" edytowana przez wydawnictwo «Swiczado», istniejące przy lwowskim klasztorze Braci Studytów, przybył sam jej autor – 62-letni doktor socjologii i doktor habilitowany nauk humanistycznych. O tym dzisiaj, 25 czerwca, powiadomił korespondent ZIK.

To już nie pierwsza książka o podobnej tematyce, która ukazała się w wydawnictwie «Swiczado». Na spotkaniu z Wiktorem Osiatyńskim zostały zaprezentowane książki: «Alkohol: Jak wyrwać się z zaczarowanego kręgu» J. Kyryka oraz «Początek w AA. Życie w trzeźwości» B. Hamiltona. W wydawnictwie ma się ukazać jeszcze jedna książka W. Osiatyńskiego – «Litacja», będąca kontynuacją "Rehabu"

Profesor Wiktor Osiatyński, który nigdy przedtem nie był we Lwowie, był zachwycony nie tylko melodyjnością języka ukraińskiego, ale i tym, że mógł przyjechać do naszego miasta ze swoją żoną i towarzyszką życia Ewą, która sprawuje pieczę nad powstaniem sieci centrów rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych w zakładach penitencjarnych.

źródło: ZIK

 Wywiad w TVN 24

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz