Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy jestem wdzięczny Anonimowym Alkoholikom

Przemawiając w swoim imieniu, doktora Boba imieniu, z wdzięcznością oświadczam, że gdyby nie nasze żony Anne i Lois, żaden z nas nie dożyłby początków AA.
THE A.A.WAY OF LIFE (AA JAKO DROGA ŻYCIA) STR 67

Krok IV
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny

Tradycja IV
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jak całości.

 - Czy jestem zdolny do tego, aby szlachetnie wyrazić hołd i wdzięczność mojej własnej żonie, mężowi, rodzicom, przyjaciołom, bez wsparcia których być może nigdy nie byłbym dożył chwili, w której przekroczyłem próg AA?
 - Czy jestem wdzięczny Anonimowym Alkoholikom? Jeśli tak, to za co?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz