Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Trzy Legaty AA

ZDROWIENIE – JEDNOŚĆ – SŁUŻBA
Trzy Legaty AA to dziedzictwo Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Są one ze sobą nierozerwalnie powiązane i obejmują całość działania Wspólnoty, działania, które gwarantuje istnienie Wspólnoty, indywidualne zdrowienie uczestników i ciągłość przesłania, jakie mają Anonimowi Alkoholicy dla tych, którzy jeszcze cierpią z powodu egoizmu i przymusu picia.

Pierwszy Legat AA – Zdrowienie – dotyczy indywidualnego zdrowienia, powrotu do zdrowego stanu ducha i umysłu poprzez program 12 Kroków AA. To poznawanie samego siebie, przyczyn choroby, swoich słabości i zalet, uczenie się normalnych zachowań. To droga, w którą nowicjusz wyrusza w towarzystwie drugiego alkoholika, który taką drogę przeszedł, osoby, która stosuje zasady programu zdrowienia, ma swoje osobiste doświadczenia i może dzielić się nimi z nowicjuszem. Taka osoba nazywana jest w AA sponsorem, bądź opiekunem.

Drugi Legat AA – Jedność – dotyczy przede wszystkim działania Grupy AA. Grupy tworzą ludzie, dlatego też z pewnością ma on wpływ na zdrowienie indywidualne poszczególnych członków Grupy. Cel jak i sposób działania Grupy Anonimowych Alkoholików określa 12 Tradycji AA, stosowanie ich w praktyce, jak pokazują doświadczenia, jest gwarantem jedności Wspólnoty AA.

Trzeci Legat AA – Służba – dotyczy działania w służbach AA. Cel i sposób działania poszczególnych Służb, Grup, Intergrup, Regionów, Kraju, Komisji i Konferencji określają: 12 Koncepcji AA, Karty Konferencji i Poradniki Służb. Trzeci Legat, jak i dwa poprzednie ma bardzo praktyczny wpływ na zdrowienie indywidualne, realizację głównego celu Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i jej istnienie..

- Jaki wpływ mają poszczególne legaty na mój rozwój-trzeżwość? 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz