Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy jestem odpowiedzialny?

W końcu zrozumieliśmy, że obrachunek moralny dotyczy nas, a nie innych ludzi. Tak więc przyznając się uczciwie do naszych wad, przejawiamy szczerą wolę poprawy.
JAK TO WIDZI BILL, STR.222

Krok IV
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny

Tradycja IV
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jak całości.

- Czemu alkoholik tak niechętnie przyjmuje na siebie odpowiedzialność?
- Co blokowało mnie przed podjęciem gruntownego i odważnego obrachunku moralnego?
- Czy upieram się, że istnieje zaledwie kilka właściwych sposobów działania w AA?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz