Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy uważam, że moja grupa może robić co jej się żywnie podoba?

Następnie podjęliśmy dalsze energiczne działanie, których pierwszym etapem było uporządkowanie spraw osobistych. Wielu z nas nigdy przedtem nawet nie usiłowała tego robić. Nasza decyzja w tej mierze, aczkolwiek niezbędna, nie przyniosłaby trwałych skutków, gdyby nie towarzyszył jej natychmiastowy wysiłek mający na celu usunięcie z nas wszystkiego co hamowało nasz rozwój.
ANONIMOWI ALKOHOLICY str.54

Krok IV
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny

Tradycja IV
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jak całości.

- Czy do zrobienia Kroku Czwartego jest mi potrzebny sponsor?
- Czy muszę zrobić obrachunek moralny, aby uporządkować sprawy osobiste?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz