Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Kazdy ma swojądrogę

Krok IV
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny

Tradycja IV
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jak całości.

Byłoby objawem pychy uważać, że AA jest lekarstwem na wszystko, nawet na alkoholizm.
JAK TO WIDZI BILL, STR. 285 

 - Czy uważam że AA jest lekarstwem na wszystkie moje problemy?
 - Każdy ma swoją drogę, ja wybrałem drogę AA (12 Kroków, 12 Tradycji), a ty jaką wybrałeś?
 - W jakim celu jestem we Wspólnocie AA, jeżeli wybrałem inną drogę?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz