Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy oszukuję siebie i wspólnotę?

Jednym z celów owego remanentu jest ujawnienie przedmiotów uszkodzonych lub nienadających się do sprzedaży oraz szybkie pozbycie się ich. Jeśli właściciel przedsiębiorstwa chce odnosić sukcesy, nie może sam siebie oszukiwać.
Anonimowi Alkoholicy str. 54-55

Krok IV
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

Tradycja IV
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jak całości.

 - Czy uważam, że może jednak, obrachunek moralny mnie nie dotyczy?
 - Czy mogę taki obrachunek zrobić na meetingu albo w konfesjonale?
 - Czy moja grupa zawsze bierze pod uwagę dobro całej Wspólnoty AA, organizując np. meeting opłatkowy albo wigilijny ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz