Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pokora, odpowiedzialność...

"Wszelki postęp dokonujący się w AA można wyrazić dwoma słowami: pokora, odpowiedzialność. Probierzem całego naszego rozwoju duchowego jest stopień, w jakim dorastamy do tych dwóch wielkich ideałów"
 JAK TO WIDZI BILL, STR.271
 - Czym dla mnie jest pokora?
 - Czy w ramach realizacji Programu 12 Kroków i 12 Tradycji nauczyłem się być odpowiedzialny?

 Krok IV
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny
 Tradycja IV
Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jak całości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz