Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Bóg ci nie pomoże

Wydaje nam się oczywiste, że łaska Boga nie pomoże nam w uwolnieniu się od zgubnych obsesji, dopóki sami nie okażemy gotowości, by się od nich uwolnić.
12 kroków i 12 tradycji strona 58

1.    W jaki sposób wezmę pod uwagę Boga, jakkolwiek Go pojmuję, w pracy nad Piątym Krokiem?
2.    Jak moja decyzja podjęta w Trzecim Kroku zostaje potwierdzona w pracy nad Krokiem Piątym?

 Krok V
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Tradycja V
Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz