Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Własna wola

W rezultacie ukrywa owe wspomnienia tak głęboko w swojej jaźni, jak tylko to możliwe. Łudzi się przy tym, że nigdy nie wyjdą na jaw. Żyje  w ciągłym napięciu i strachu.
Anonimowi Alkoholicy strona 63
 
 - Czy uważam, że konieczne jest pisemne przygotowanie się do Kroku Piątego?
 - Własna wola - czy po spisaniu Kroku Piątego widzę jaką rolę odegrała w moim życiu?
 
Krok V
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

 Tradycja V
Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz