Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Co z przyszłością?

Jako jednostki i jako wspólnota, z pewnością ucierpimy, jeżeli to całe zadanie planowania naszej przyszłości ograniczymy do niemądrze pojmowanej idei opatrzności . Prawdziwa Opatrzność wyposażyła nas ludzi, w niebagatelną zdolność przewidywania, i Bóg na pewno życzyłby sobie, abyśmy z niej korzystali. Naturalnie, nieraz pomylimy się w swoich kalkulacjach - zupełnie lub po części - ale lepsze to niż w ogóle nie myśleć o przyszłości.
Jak to widzi Bill strona 317
 - Czy mam świadomość swojej roli we wspólnocie, i czy planuję działania zgodnie z moimi predyspozycjami?
 - W jakich kwestiach mam się ograniczać tylko do jednego dnia?
Krok V
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Tradycja V
Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz