Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Uczciwość ponad wszystko

Jeżeli chcemy żyć długo i szczęśliwie, musimy być w pełni uczciwi przynajmniej wobec jednej osoby. Anonimowi Alkoholicy strona 63 

 - Jak w przeszłości unikałem uczciwości wobec siebie? Co robię obecnie, aby ją praktykować?
 - W jaki sposób stosowanie zasady uczciwości wobec siebie pomaga mi siebie zaakceptować?

Krok V
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

 Tradycja V
Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz