Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Wybaczę?

Bardzo często właśnie w trakcie realizacji tego Kroku z naszym sponsorem lub z innym powiernikiem duchowym, po raz pierwszy w życiu czuliśmy się zdolni wybaczyć innym, bez względu na to, jak bardzo byliśmy przeświadczeni, że wyrządzili nam krzywdę.
12 kroków i 12 tradycji strona 59
 - Czy podjąłem decyzję aby wybaczyć bez wyjątku wszystkim tym, którzy mnie doświadczyli w przeszłości?
 - Czy po realizacji Kroku Piątego postanowiłem się zatrzymać powodowany przeświadczeniem " że należy mi się" przerwa po takim wyzwaniu?
Krok V
 Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Tradycja V
Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz