Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Widzę innych

Zrozumiałem, że żyłem zbyt samotnie, że nazbyt wywyższałem się nad innych, że pozostawałem głuchy na ów cichutki wewnętrzny głos. Zamiast widzieć siebie jako zwykłego pośrednika niosącego w przesłaniu własne doświadczenie, myślałem o sobie jak o założycielu AA.  
Jak to widzi Bill strona 133


 - Czy biorę odpowiedzialność za to co mówię nowicjuszowi lub podopiecznemu?
 - Czy dzielę się jedynie tym co sam praktykuję i u mnie zadziałało?
 - Czy na mityngu, warsztatach i innych spotkaniach z członkami AA dzielę się doświadczeniem korzystania z pomocy poza wspólnotą?

Krok V
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Tradycja V
Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz