Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

"Wpadka" czy zapicie są wkalkulowane w trzeźwienie?

Jeżeli będziesz miał to na uwadze, twoje zapicie, zamiast ściągnąć cię w dół, może wywindować cię w górę.
Jak to widzi Bill strona 184
 - Czy boję się tego, że wpadka czy zapicie są "wkalkulowane" w trzeźwienie?
 - Czy doświadczyłem budującego, wzmacniającego aspektu zapicia swojego lub innego członka wspólnoty?
Krok V
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Tradycja V
Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz