Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Krok piąty początkiem wspólnoty...

W miesiącu maju wypowiadamy się na temat Piątego Kroku i Piątej Tradycji

Dopóki nie zdobyliśmy się na wypowiedzenie, z pełną szczerością, nurtujących nas konfliktów i dopóki nie wysłuchaliśmy podobnego wyznania kogoś innego wciąż nie mieliśmy poczucia przynależności. Dopiero Piąty Krok położył temu kres. Stał się początkiem prawdziwej wspólnoty i z ludźmi i z Bogiem. 12 kroków i 12 tradycji strony 58-59 

1. Dlaczego muszę przyznać rzeczywistą istotę moich błędów, a nie tylko same błędy?
2. W jaki sposób praca nad Krokiem Piątym pomogła mi rozpocząć rozwijanie nowych relacji z ludźmi?

 Krok V
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Tradycja V
Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz