Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pozbyliśmy się urazy

Zauważyliśmy, że świat nas przytłaczał, a inni ludzie dominowali nad nami. W takim świecie, poczucie doznanych krzywd, rzeczywistych czy urojonych, mogło nas rzeczywiście zabić, ponieważ z tych powodów mogliśmy wrócić do picia. Zdawaliśmy sobie sprawę , że musimy opanować uczucie urazy i złości. Pragnęliśmy pozbyć się ich, ale jak?
Anonimowi Alkoholicy strona 57-58 

 - Czy pisząc krok piąty udało mi się wyzbyć części uraz? Jak tego dokonałem?
 - Czy jest możliwe abym całkowicie uwolnił się od lęku, złości i pychy?

Krok V
Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Tradycja V
Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz