Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Uzależnienia zażywanie i nadużywanie
Stephen A. Maisto, Mark Galizio, Gererd J. Connors
Książka raczej nie do zdobyciaPodręcznik trzech autorów dokładnie przedstawia konsekwencje zażywania i nadużywania narkotyków. Naukowa charakterystyka środków zmieniających świadomość. Autorzy opisali ich wygląd, podchodzenie oraz formy, w jakich są zażywane.


Adresowana do studentów psychologii,medycyny, biologii, farmakologii.

Bardzo ważną część opracowania stanowią rozdziały dotyczące leczenia objawów uzależnienia. Opisano tu współczesne podejście do leczenia, opierające się przede wszystkim na motywowaniu pacjenta do zmiany. Każdy rozdział rozpoczyna się od wstępnych testów diagnostycznych w celu sprawdzenia własnej wiedzy. Słownik marginesowy pomaga rozpoznać i zdefiniować kluczowe terminy w tekście. Cytaty na marginesach przybliżają abstrakcyjne pojęcia, dzięki osobistym relacjom i uwagom dotyczącym używania narkotyków oraz tego konsekwencji. W leczeniu przeciwalkoholowym i przeciwnarkotycznym pokazano istotę grup samopomocowych. Opisano także plan terapii, którym posługują się specjaliści w profesjonalnym leczeniu. Powinien on rozpocząć się od określenia celu, oceny rezultatów terapii. Praca przedstawia także miejsca oraz formy leczenia przeciwalkoholowego i przeciwnarkotycznego.
Na końcu autorzy umieścili ważny rozdział o profilaktyce uzależnień - czym ona tak naprawdę jest i jakie trzeba stawiać jej cele. Opisali podstawowe modele profilaktyki uzależnień: społeczno-kulturowy, model struktury kompromisu i model zakazów oraz założenia, na jakich się one opierają. Omówili także ważne, aktualne założenia procedur profilaktycznych, także kwestie związane z zastosowaniem ich do różnych grup docelowych.
Lapet


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz