Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Drugi Krok programu Anonimowych Alkoholików


Kroki dla początkujących wg Wielkiej Księgi

Jak wyzdrowieć z alkoholizmu robiąc 12 kroków
w sposób opisany w Wielkiej Księdze

"Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie"

Rozdział czwarty "My - niewierzący" daje wiele wskazówek i informacji dot. tego Kroku. Przeczytajcie go w całości. W celu zrozumienia jak robić ten Krok omówimy cztery główne pytania. Czytając ten rozdział postarajcie się znaleźć na nie odpowiedzi:

Czy wierzysz, lub czy może chcesz uwierzyć, że istnieje jakaś siła, która pomoże ci rozwiązać twój problem?

Czy masz jakąś koncepcję siły większej, która ma wg ciebie sens?

Czy ta siła (Bóg) jest wszystkim, a jeśli nie, to czy jest niczym?

Gdzie znaleźć tę siłę?

W tym rozdziale Wielka Księga określa pewne wytyczne do Kroku Drugiego. W ogólnym zarysie powinniśmy odsunąć na bok wszelkie uprzedzenia. Musimy wyrazić przynajmniej chęć uwierzenia. Musimy dojść do własnej koncepcji Boga. Musimy uznać możliwość istnienia tej siły. Musimy starać się znaleźć tę siłę. Spróbujmy odpowiedzieć na następujące pytania:

"Czy wierzę albo czy przynajmniej ...
... można zbudować wspaniały gmach"
(Anonimowi Alkoholicy - str. 39, ostatni akapit)

Jeśli nie mamy pojęcia, czym dla nas może być Siła większa, Wielka Księga na stronach 38-41 poddaje kilka pomysłów: Bóg, Siła Wyższa, Najwyższa Istota, Twórcza Inteligencja, Duch Wszechświata, Potęga, Sens czy Inteligentna Siła Sprawcza.

Ważne jest, aby to była twoja własna koncepcja Boga, i że dla ciebie ma ona sens.

W ramach tego Kroku jesteśmy postawieni przed pewnym wyborem - tzw. "wyborem drugiego kroku":

"Kiedy, jako zdeklarowani alkoholicy ...
... Albo istnieje, albo Go nie ma"
(Anonimowi Alkoholicy - str. 45, drugi akapit)


Zastanówcie się przez chwilę i spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie.

Jeśli wierzymy w to, co jest napisane w tej książce, w doświadczenie tysięcy uzdrowionych alkoholików, którzy już przeszli ten proces przed nami, możemy śmiało odpowiedzieć: TAK, istnieje.

Załóżmy na moment, że jest odwrotnie, że Bóg nie istnieje w naszym życiu. Może nie jest On częścią nas. Jeśli tak, to nie możemy posunąć się dalej. Jeśli naprawdę jesteśmy bezsilni to potrzebujemy Boga bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

"Tymczasem oszukiwaliśmy samych siebie ...
... od jak dawna istnieje człowiek"
(Anonimowi Alkoholicy - str. 46, piąty akapit)

Teraz już wiemy gdzie znaleźć Boga. Jest on w głębi każdego z nas.

"Na dalszych stronicach tej książki ...
... Gdyśmy się do Niego zbliżyli objawił się nam."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 47- 48, drugi akapit do końca rozdziału)

źródło: 12krokow.webpark.pl

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz