Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Tłumacz - zdrajcą


Traduttore traditore, czyli zdrada tłumaczenia

"Tłumacz zdrajcą" - mawiają Włosi. Podczas tłumaczenia literatury translatorzy napotykają na wiele trudności. Część sensów, niuansów językowych ulega zmianie, a nawet przeinaczeniom. Literatura bowiem, a zwłaszcza poezja ściśle związana jest z językiem, z jego brzmieniem, systemem gramatycznym i słownictwem. Jeden utwór poetycki, literacki tłumaczony przez wielu autorów może mieć różne oblicza.
Żaden przekład nie jest wierny; każdy przekład wypacza myśl autora.

Poniżej ciekawe tłumaczenie kroków.
Tłumacz nie znał już istniejących tekstów aowskich i przetłumaczył całość
z oryginału zamieszczonego w broszurce Hazelden pt. "Co to jest duchowość"

Dwanaście Etapów Programu
Anonimowych Alkoholików (A.A.)

1. Przyznajemy, że byliśmy bezsilni wobec alkoholu, że nasze życie
stało się trudne do opanowania.

2. Uwierzyliśmy, że Moc silniejsza od naszej mogłaby doprowadzić
nas do odzyskania zdrowia
psychicznego.

3. Podjęliśmy decyzję powierzenia naszej woli i naszego życia
opiece Boga, tak jak Go my
rozumiemy.

4. Dokonaliśmy drobiazgowego, bez bojaźni, wewnętrznego
remanentu nas samych.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie samym i innym ludzkim istotom,
dokładną naturę naszych złych
uczynków.

6. Byliśmy całkowicie skłonni aby Bóg usunął wszystkie te skazy
naszego charakteru.

7. Pokornie prosiliśmy Go o usunięcie naszych niedociągnięć.

8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i
staliśmy się pełni dobrej woli naprawienia tego im wszystkim.

9. Naprawiliśmy krzywdy bezpośrednio tym ludziom, gdziekolwiek
to było możliwe, z wyjątkiem
- kiedy dokonanie tego zaszkodziłoby im lub innym osobom.

10. Kontynuowaliśmy dalej osobisty remanent i gdy nie mieliśmy
słuszności natychmiast to naprawialiśmy.

11. Usiłowaliśmy modlitwą i medytacją udoskonalić nasz świadomy
kontakt z Bogiem, tak jak Go
my rozumiemy, modląc się tylko o poznanie Jego woli w stosunku do
nas i o moc jej spełnienia.

12. Uzyskawszy duchowe ocknięcie się w wyniku powyższych Etapów,
próbowaliśmy nieść tę wiadomość do alkoholików i stosować w praktyce te
zasady we wszystkich naszych przedsięwzięciach.


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz