Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Przewodnictwo


Kiedy zacząłem rozumieć własną bezsilność i swoją zależność od Boga* - jakkolwiek Go pojmuję - zacząłem też dostrzegać, że istnieje takie życie, które gdyby dane było mi go zaznać - byłbym dla siebie wybrał od początku. Ciągła praca nad Krokami i życie we Wspólnocie przekonały mnie, że jestem prowadzony ku czemuś lepszemu. Im lepiej poznaję Boga*, tym łatwiej mi zaufać, że przemawia On do mnie w odpowiedni dla mnie sposób i ze ma On swoje plany co do rozwoju i ukształtowania mojego charakteru. Czasem szybko, czasem wolniej, ale wciąż wzrastam na Jego obraz i podobieństwo.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz