Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików.


Tym razem z książki "Uzależnienie zażywanie i
nadużywanie"
wydanej przez Katolicką Fundację Pomocy Osobom
Uzależnionym i Dzieciom "Karan" w roku 2000.
Z tego co wiem konsultowali ją bardzo uczeni doktorzy od medycyny.
Ciekawe dlaczego nie zwrócili uwagi wydawcy na to, że jest oficjalne polskie tłumaczenie

1. Przyznaliśmy, że byliśmy bezsilni wobec alkoholu - że nasze życie
stało się nie do opanowania.
2. Doszliśmy do wniosku, że siła wyższa od nas samych mogłaby
przywrócić nas do zdrowia.
3. Podjęliśmy decyzję, by oddać naszą wolę i życia w ręce Boga, tak
jak Go rozumiemy.
4. Dokonaliśmy wnikliwej i śmiałej oceny moralnej własnych osób.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie samym oraz innemu człowiekowi istotę naszych
win.
6. Byliśmy całkowicie gotowi, by Bóg usunął te defekty charakteru.
7. Pokornie prosimy Go o usunięcie naszych mankamentów.
8. Sporządziliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i chcemy im to
zrekompensować.
9. Bezpośrednio zadośćuczyniliśmy wszystkim takim ludziom, gdy tylko
było to możliwe, z wyjątkiem tego, gdy takie działanie zraniłoby te
lub inne osoby.
10. Kontynuowaliśmy samoocenę i natychmiast przyznawaliśmy się do
tego, gdy zachowywaliśmy się niewłaściwie.
11.Przez modlitwę i medytację staraliśmy się ulepszać świadomy kontakt
z Bogiem, tak jak Go rozumiemy, modląc się jedynie o ujawnienie Jego
woli dla nas i siłę, by ją spełnić.
12. Doznawszy przeżycia duchowego w wyniku tych kroków, staraliśmy się
przekazać to przesłanie alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich
naszych sprawach.
Lapet


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz