Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Będziemy wytrwale starać się o rozwagę i obiektywizm


"Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim",,Powinniśmy unikać skrajnych sądów zarówno o sobie samych jak i o innych. Nie wolno nam wyolbrzymiać własnych ani cudzych wad. Będziemy wytrwale starać się o rozwagę i obiektywizm.''

12 Kroków i 12 Tradycji str 82- Własne i cudze wady - które z nich wyolbrzymiam?

- Czy w staraniach o rozwagę i obiektywizm towarzyszy mi modlitwa?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz