Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Otwieranie zabliźnionych ran


,,Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim’’,,Takie otwieranie uczuciowych ran, często zadawanych, wielu zapomnianych, niektórych nadal boleśnie zaognionych może zrazu wydawać się bezcelowym i niepotrzebnym zabiegiem chirurgicznym''

12/12 str 78- Czy jestem przygotowany na rozgrzebanie tego co było już zapomniane?

- Jak dziś reaguje, kiedy przypominam sobie wyrządzone krzywdy?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz