Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy mogę zapomnieć o przeszłości i żyć teraźniejszością?


,,Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim’’,,Czy nie dałoby się po prostu zapomnieć o całej tej przeszłości i żyć tylko dużo przyjemniejsza teraźniejszością?

Uzmysłowiłem sobie jednak, że ludzie, których kiedyś skrzywdziłem zagradzają mi drogę do pogody ducha''

Codzienne Refleksje str 271- Czy przeszłość zagradza mi drogę do pogody ducha ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz