Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Uczciwość - jak to widzę


Uczciwość jest to prawda w relacji z Bogiem, samym sobą i człowiekiem.

> Prawda o mnie w relacji z Bogiem jest pytaniem, - Jaka jest Twoja wola Panie.
> Prawda o mnie w relacji z samym sobą jest czuciem - czyny, zgodność z wyznawanymi wartościami(sumieniem) = odczuwanie.
> Prawda o mnie w relacji z człowiekiem jest współodczuwaniem - intensywność współodczuwania zależy od poziomu lęku przed otwarciem oraz podobieństwa odczuć.

Uczciwość to droga, którą podążam zgodnie z Jego wolą czując zgodność czynów z wartościami wewnętrznymi i potwierdzając to w sercach innych ludzi.
Przeciwieństwem jest kłamstwo, manipulacja, zaniechanie, ukrycie, ucieczka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz