Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Opór przed spotkaniem...


,,Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim’’,,Kiedy patrzymy na listę naszych znajomych i przyjaciół których skrzywdziliśmy, możemy odczuwać pewien opór i onieśmielenie przed spotkaniem się na płaszczyźnie duchowej''

Anonimowi Alkoholicy str 66

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz