Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy krzywdy wyrządzone innym zraniły moje uczucia?


,,Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim’’,, W licznych przypadkach dojdziemy do wniosku, że choć krzywdy wyrządzone innym były niewielkie, zraniły one dotkliwsze nasze własne uczucia''- Czy krzywdząc innych, krzywdziłem siebie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz