Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy jestem gotowy zadośćuczynić?


"Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim

"

,,Gdy zastanawiałem się nad podjęciem Ósmego Kroku, moja gotowość do zadośćuczynienia wyrosła z pragnienia uzyskania przebaczenia - od siebie i od innych.''

Codzienne Refleksje str 281- Czy moim pragnieniem jest uzyskanie przebaczenia?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz