Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy staje się gotowy


,,Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim’’,,Gdy przymierzyłem się do Kroku Ósmego, wszystko, co było potrzebne do ukończenia z powodzeniem pracy nad poprzednimi Siedmioma Krokami, zlało się w jedną całość: odwaga, uczciwość, szczerość, gotowość i sumienność. Z początku nie znajdowałem w sobie siły potrzebnej do wykonania tego zadania, i dlatego w Kroku tym napisane jest: ... i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim''

Codzienne Refleksje str 273- Jak znajduje siłę do wykonania tego zadania?

- Czym jest dla mnie gotowość ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz