Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Krzywda


,,Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim’’,,Warto też zastanowić się, co to właściwie znaczy, kiedy mówimy, że ,,skrzywdziliśmy'' kogoś. Jakiego rodzaju ,, krzywdy'' ludzie wyrządzają sobie nawzajem? Pojęcie ,,krzywda'' możemy praktycznie określić, jako takie zdarzenie instynktów, którego rezultat kaleczy ludzi, umysłowo lub duchowo''

12/12 str 81- Jakiego rodzaju krzywdy najczęściej wyrządzałem innym?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz