Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy przyjmuję porady innych i zgodnie z nimi działam ?


"Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim",,Jeśli przyjmę porady tych, którzy już skorzystali na Programie, i będę zgodnie z nimi działać, to mam szansę wyrosnąć poza granice, które narzuca mi moja przeszłość.''

Codzienne Refleksje str 262

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz