Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Tradycja 5 Wspólnoty AA


„Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi”.

Each group has but one primary purpose-to carry its message to the alcoholic who still suffers.

A w pełnej, długiej wersji:
Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi.

1. Czy unikam odpowiedzialności, mówiąc „Ja sam nie stanowię grupy, toteż ta i ta Tradycja mnie nie obowiązuje”?
2. Czy jestem gotów stanowczo wyjaśnić nowicjuszowi, jakiego rodzaju pomocy AA nie udziela, nawet gdyby miał rozzłościć się na mnie za to, że nie chcę mu pożyczyć pieniędzy?
3. Czy natarczywie domagałem się dziś od jakiegoś uczestnika AA, aby wyświadczył mi nadzwyczajną przysługę lub okazał szczególne względy dlatego tylko, że jestem alkoholikiem i jego bratem ze Wspólnoty?
4. Czy w ramach Dwunastego Kroku jestem gotów nieść posłanie kolejnemu nowicjuszowi, niezależnie od tego, kim będzie ta osoba czy jak trudne lub uciążliwe może się to dla mnie okazać?
5. Czy na wszelkie sposoby pomagam mojej grupie spełniać jej główny cel?
6. Czy pamiętam, że „weterani” również mogą być alkoholikami, którzy nadal cierpią? Czy staram się zarówno pomagać im, jak i uczyć się od nich?


3 komentarze:

  1. Założyliśmy nową grupę AA z myślą niesienia posłania drugim alkoholikom , którzy wciąż jeszcze cierpią.Niosąc posłanie innemu alkoholikowi pomagamy tym samym również sobie...

    OdpowiedzUsuń
  2. Nieść posłanie alkoholikowi , który wciąż jeszcze cierpi wymaga dużo pracy w oparciu o program 12-tu Kroków i Tradycji.Do tego potrzebna jest wiedza ,doświadczenie , cierpliwość i tu kłania się rola sponsora , którego powinno się wybrać i poprosić o opiekę.

    OdpowiedzUsuń
  3. Co jest skuteczniejsze, sponsorowanie przez grupę, czy przez pojedynczego sponsora?. Bo cały czas gloryfikuje się pojedyncze?

    OdpowiedzUsuń