Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jaka jest różnica między mityngiem a grupą


Większość członków AA spotyka się w grupach AA działających według definicji zawartej w długiej formie Trzeciej Tradycji. Jednakże część członków AA odbywa mityngi odbiegające od zwyczajowego rozumienia terminu "grupa". Tacy członkowie zbierają się zwykle w oznaczonym miejscu i czasie w celu odbycia mityngu, z powodów dyktowanych wygodą lub specjalnymi okolicznościami. Zasadnicza różnica pomiędzy mityngami a grupami polega na tym, że grupy AA zazwyczaj funkcjonują również poza wyznaczonymi godzinami mityngów, gotowe nieść pomoc związaną z Dwunastym Krokiem, gdy tylko jest ona potrzebna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz