Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pomóż sobie sam - Auger LucienKup teraz

Autor w przekonujący sposób wyjaśnia istnienie w naszym życiu negatywnych stanów emocjonalnych oraz proponuje jasną i prostą metodę ich eliminowania. Chodzi przede wszystkim o przyjęcie do wiadomości, że większość tych zaburzeń emocjonalnych spowodowana jest nierealistycznymi myślami i ideami, jakimi niemal każdy z nas „zanieczyszcza” sobie umysł; a następnie o przeprowadzenie konfrontacji tych idei z rzeczywistością i wreszcie - pozbycie się ich. Tej strategii psychologicznej powinny towarzyszyć konkretne działania, czyli zmiana zachowań w naszym codziennym życiu. Dzięki temu podwójnemu procesowi (myśl i działanie) możliwa jest eliminacja znacznej części przykrych stanów psychicznych, w jakie popada często wielu z nas.

To książka poświęcona najczęściej występującym schematom irracjonalnego myślenia, adresowana do szerokiej publiczności. Ukazuje, w jaki sposób możliwa jest konfrontacja pewnych fałszywych idei, generujących silne i wyniszczające emocje, z rzeczywistością. Myśli i idee przedstawione w tej książce są w znaczącym stopniu inspirowane koncepcjami amerykańskiego psychoterapeuty Alberta Ellisa, twórcy psychoterapii znanej pod nazwą racjonalno-emotywnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz