Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Asertywność krok po kroku - Dryden Windy, Constantinou Daniel



Kup teraz


Są sytuacje, w których każdy z nas powinien wykazać się asertywnością. Wszyscy mamy bowiem równe prawo do realizowania własnych potrzeb, głoszenia swoich opinii oraz do otwartego wyrażania emocji – właśnie to jest celem postawy asertywnej. Powszechne nawyki komunikacyjne, zwykle mało skuteczne, nie są łatwe do przezwyciężenia, dlatego warto się zastanowić, jaki jest najlepszy sposób, by osiągnąć to, czego pragniemy, a jednocześnie nie zapominać o pozytywnym nastawieniu do drugiego człowieka i szacunku dla niego.

Podejmując temat asertywności, Windy Dryden i Daniel Constantinou pragną wykazać, że przeszkody na drodze do zdrowej asertywności tkwią w nas samych, a nie w osobach, wobec których próbujemy być asertywni. Korzystają przy tym z bogatych i bardzo różnorodnych doświadczeń zdobytych w pracy psychoterapeutycznej i poradnictwie psychologicznym. Analizując szczegółowo dobrane odpowiednio przykłady, jasno i precyzyjnie przedstawiają najważniejsze informacje o postawie asertywnej. Dzięki ich wskazówkom wypracowanie dobrego kompromisu w najtrudniejszej nawet sytuacji nie będzie już dla nikogo problemem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz