Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy AA prowadzi jakąś działalność towarzyską dla swoich członków


Większość uczestników wspólnoty AA to ludzie towarzyscy, która to cecha w dużej mierze przyczyniła się do tego, że stali się alkoholikami. Dlatego też spotkania AA są zazwyczaj bardzo ożywione. AA - jako wspólnota - nigdy nie opracowała czegoś w rodzaju programu działalności towarzyskiej, ponieważ jedynym celem AA jest pomaganie alkoholikom w powrocie do trzeźwości. Niektórzy członkowie AA organizują kluby i tym podobne formy dla członków AA, ale robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu. Kluby te są tradycyjnie niezależne od AA i starannie przestrzega się zasady nie identyfikowania ich ze wspólnotą AA. Grupy AA niekiedy organizują uroczystości z okazji kolejnych rocznic swego istnienia, pikniki i spotkania noworoczne lub świąteczne. W dużych miastach członkowie AA spotykają się na obiadach i wspierają nieoficjalnie, nawzajem podczas weekendów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz